องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน จัดประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสุวิทย์ หาญใจ นายกฯ เป็นประธาน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน