องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564)


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน จัดประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564) โดยมีนายสุวิทย์ หาญใจ นายกฯ เป็นประธาน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน