องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน


กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน จัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน นำโดย จ่าเอกชัยชุมพล ทองแย้ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน นางสาวณัฐฐาพร จานแสน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ พร้อมคณะ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นจิตอาสา พร้อมทั้งเล่นเกมส์และแจกของรางวัลให้แก่เด็กที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านวังกำแพง