องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


การประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 3/2564


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ/คณะทำงาน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน