องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) การขับเคลื่อนวาระการบริหารจัดการขยะอำเภอบ้านเขว้า...


>>>02/07/2561 นายอำเภอบ้านเขว้า, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน, กำนันตำบลชีบนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) การขับเคลื่อนวาระการบริหารจัดการขยะอำเภอบ้านเขว้า...