องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร...


>>>สภาเด็กและเยาวชนตำบลชีบน และองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน จัดโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร...