องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดดอกไม้แห้งเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ....


>>>22/08/5261 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลชีบน องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนและพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมโครงการจัดดอกไม้แห้งเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ....