องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


โครงการฉลองอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลอำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านเขว้า  จัดงานประเพณีประจำปีฉลองอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลและงานบุญลอมข้าวใหญ่  ใหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า  ประจำปี  2560  ระหว่างวันที่ 1 - 5  กุมภาพันธ์  2560  ณ  บริเวณ  หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมี  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้