วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร ประเภทรถเกรดเดอร์ / รถบดล้อเหล็ก/รถน้ำ (พร้อมพนักงานขับรถและขนย้ายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่โครงการร่วมงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และงานบุญลอมข้าวใหญ่ ? ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า ประจำปี พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างบ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 สายเลียบลำห้วยยางนาดี ? คุ้มบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนน บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนน บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 สายไร่นางเพลิน - ไร่นายบวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนน บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 สายคุ้มบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนน บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 สายถ้ำม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง