วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดดิน (รถแบคโฮว์) เพื่อปิดกลบบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลชีบบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรและวัสดุซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสงแคน ? บ้านหินลาด ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างโครงการหนูน้อยเรียนรู้ท่องโลกกว้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 ซอยภายในหมู่บ้าน สาย ศพด. (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 สายอุทกวิทยา (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายณรงค์ ถึง บ้านนายอุดร ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 สายบ้านวังกำแพง ถึง บ้านหนองอ้อ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสมคิด-หนองกระทุ่ม (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สายคุ้มร่มเกล้า (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง