องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


เปิดศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ Community Isolation ประจำตำบลชีบน


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ร่วมกับ รพ.สต ยางนาดี รพ.สต.วังกำแพง รพ.สต.ห้วยนำ้คำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลชีบน และโรงเรียนบ้านหินลาด เปิดศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ Community Isolation ประจำตำบลชีบน โดยมีนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต้องกักตัวตามมาตรการของรัฐ ณ โรงเรียนบ้านหินลาด ในวันที่ 1 กันยายน 2564