องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ป่าช้าบ้านหนองกระทุ่ม