องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.wangdan.go.th
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 9 คน
เดือนนี้ 139 คน
ปีนี้ 1243 คน
ทั้งหมด 5044 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (03.06.2015)  กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
      
 
  กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
  โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชนผู้ป่วย "ห้าหมู่...
  วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหลัง เพื่อผู้ยากไร้และด้อย...
  โครงการทำบุญวันวิสาขบูชา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดช...
  โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
  โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำ...
  โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒน...
  นายอำเภอบ้านเขว้ามอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
  โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปี 2558
   
สำรวจความคิดเห็นการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.