องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
qsf
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  นำโดย  จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  รวมทั้งพนักงานส่วนตำบล...
 
  ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ...
  โครงการฉลองอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลอำเภอบ้านเขว้า...
  โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชนผู้ป่วย "ห้าหมู่...
  วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหลัง เพื่อผู้ยากไร้และด้อย...
  โครงการทำบุญวันวิสาขบูชา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดช...
  โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
  โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำ...
  โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒน...
   
ma
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)